bel!
0621573924

of mail ons via het

contactformulier

Herhalingslessen EHBO

Het eenheidsdiploma met eventueel de behaalde aantekeningen wordt om de twee jaar verlengd mits de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegd beoordelaar aan de gestelde eisen voldoet.  Dit kan door het volgen van herhalingslessen. Deze herhalingslessen zijn noodzakelijk om de bij de basiscursus aangeleerde kennis op peil te houden en eventueel nieuwe kennis bij te brengen.  Immers “ELKE SECONDE TELT!”. De herhalingslessen bestaan uit theorie, praktijk en meestal tweemaal per jaar een lezing over een medisch onderwerp en worden gegeven van september t/m april op de woensdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur. Het seizoen wordt afgesloten met een oefening op locatie met lotus slachtoffers. De kosten van deze Herhaling voor de Gevorderden bedragen momenteel € 34,-  per jaar.

De lessen worden gegeven in de OBS De Dijk, Heiligharn 424 te Den Helder. 
Voor opgave en/of meer informatie kunt u terecht bij Mevr. Claudia van Deursen, 
0641149133 of via het onderstaande formulier. 

 

 

 Informatie en opgave


Cursus

De  actieve EHBO vereniging in Den Helder
De actieve EHBO vereniging in Den Helder

Powered by: WebBuro WebBuro